Balkongrekkverk med solcellepaneler er et smart valg for å generere strøm på balkonger.
Hvorfor velge balkongrekkverk med integrerte solcellepaneler?

 
 
 SMART
 • Bruk bygningsflaten på en effektiv måte
 • Generer strøm fra solenergi og spar på nettverksavgifter
 • Vanlige balkongrekkverk tjener seg aldri tilbake!
MILJØVENNLIG
 • Solen er fornybar energikilde
 • Reduserer byggekostnader og øker energieffektivitetsklassen
 • Reduserer økologisk fotavtrykk


TEKNISK INFORMASJON
 • Modulen til et glass-glass solcellepanel består av to 4 mm herdet glass, mellom disse ligger det laminerte solceller.
 • Det kan velges mellom forskjellige solcelleoppsett og farger.
 • Det er mulig å bruke tosidige solceller for å øke produktiviteten til solcellepanelene..
 • Balkongsøyler og rekkverk er laget av aluminium og pulvermalt i henhold til kundeordren.
 • Produktets miljøklasse er C4.
 • Den antatte nyttige levetida er 25 år.

Se på detaljert produktinformasjon i databladet.

PRODUKTIVITET

Den maksimale effekten til balkongrekkverkets løpende meter avhenger av balkonghøyden og er vanligvis mellom 180 og 240 W. Effekten til 1 m2  solcellepanel er 180 W, og den produserer 143 kWh* strøm i året. Forutsatt at balkongen ligger i Oslo vendt mot sør og tiltvinkelen til modulen er 90 grader.

* Beregninger er gjort og baserer seg på PVGIS modelldataen til solcelleberegning.


SIKKERHET

 • Innore Solar balkongrekkverk med solcellepaneler har gjennomgått og bestått tester om fare for elektrisk sjokk gjennomført av Kiwa Inspecta Estonia OÜ i henhold til standarden EVS-EN IEC 61730-2: 2018.
 • Balkongrekkverket oppfyller kravene fastsatt til rekkverk.
 • Produsenten erklærer i samsvarserklæringen at produktet er i samsvar med EU-direktiver.