SMART

Bruk bygningsflaten på en effektiv måte.


Generer strøm fra solenergi og spar på nettverksavgifter.


Vanlige balkongrekkverk tjener seg aldri tilbake!MILJØVENNLIG

Solen er fornybar energikilde. 


Reduserer byggekostnader og øker energieffektivitetsklassen.


Reduserer økologisk fotavtrykk.  PRODUKTIVITET

Den maksimale effekten til balkongrekkverkets løpende meter avhenger av balkonghøyden og er vanligvis mellom 180 og 240 W.

Effekten til 1 m2  solcellepanel er 180 W, og den produserer 143 kWh* strøm i året. Forutsatt at balkongen ligger i Oslo vendt mot sør og tiltvinkelen til modulen er 90 grader.

 *Beregninger er gjort og baserer seg på PVGIS modelldataen til solcelleberegning.TEKNISK INFORMASJON

Modulen til et glass-glass solcellepanel består av to 4 mm herdet glass, mellom disse ligger det laminerte solceller.

Det kan velges mellom forskjellige solcelleoppsett og farger.

Det er mulig å bruke tosidige solceller for å øke produktiviteten til solcellepanelene.

Selve rekkverket er laget av aluminium og pulvermalt i farger som kunden ønsker

Produktets miljøklasse er C4. Den antatte nyttige levetiden er påhele 25 år.

Se på detaljert produktinformasjon i databladet.


SIKKERHET

innore Solar balkongrekkverk med solcellepaneler har gjennomgått og bestått tester om fare for elektrisk sjokk gjennomført av Kiwa i henhold til standarden EN IEC 61730-2: 2018.

Balkong rekkverket oppfyller kravene fastsatt til rekkverk.


Produsenten erklærer i samsvarserklæringen at produktet er i samsvar med EU-direktiver.