Prosjekt: BRÅTEJORDET
Sted: Strømmen, Norge
Produkter: balkongrekkverk, baldakiner i glass