Prosjekt: Gåso
Sted: Gåso, Sverige
Produkter: trappe konstruksjon og rekkverk