Prosjekt: MJØSKANTEN NÆRING
Sted: Brumunddal, Norge
Produkter: trapperekkverk, ståltrapper